Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kalite Güvence Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

2024 yılının ilk Kalite Komisyonu Toplantısı 13 Şubat 2024 Salı günü çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantıda Birim Stratejik Planının 2023 yılı izlemesi üzerinden değerlendirilmelerde bulunuldu. 
Kalite süreçlerinin niteliğini arttırabilmek için yapılabilecekler hakkında Bölüm Başkanlarımız ve Yardımcılarımız fikirlerini beyan ettiler. Verimli geçen toplantı, Dekanımızın iyileştirmeler için gereğinin yapılacağını beyan etmesiyle sona ermiştir.