Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/1 Dönemi Başvuruları UZATILDI

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır. Bu çağrı duyurusunda üniversite öğrencilerinin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” çerçevesinde araştırma projelerini hazırlamaları teşvik edilecektir. Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde de sürekli üzerinde durulan bir konu haline gelen SKA genel olarak; yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, üretim/ tüketim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsamaktadır. BM’nin öncü kalkınma ajansı olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 170’ten fazla ülke ve bölgede, 2016 yılında yürürlüğe giren SKA’nın uygulamaya konulması için söz konusu çalışmalara başlamıştır. BM’nin Sürdürülebilir Kalkınmaya ait 2030 gündemi için Ülkemizdeki bu sürecin koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından yürütülmektedir. Birbiri ile bağlantılı 17 adet SKA Türkiye dahil tüm Dünya'da insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedeflemektedir. SKA aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği ile iligili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi

Başvuru Tarihleri

Başvuru Dönemi

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi

Sonuç Açıklama

2022/2 Dönemi 10/10/2022 17/11/2022 20 Mart 2023
2023/1 Dönemi 25/04/2023 26/05/2023  
 
Doç Dr. Erdal EROĞLU - Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Proje Yazım Eğitim Videosu için Tıklayınız.
 
Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nin 2023 yılı etkinliği olan TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri Seminerini izleyebilirsiniz.

ARDEB Projeleri hakkında hazırlanan kitapçığa buradan erişebilirsiniz.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)