Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vize Sınavı Öncesi Özel Gereksinimli Öğrencilerimizin Talepleri Dinlendi.

Fakültemizde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziki ve akademik ortamı hazırlamak ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla Fakültemiz Engelli Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hilal Görkem ve Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Özgür Topkaya, 2021-2022 yılı Bahar Dönemi Vize Sınavları öncesinde özel gereksinimli öğrencilerimizin istek ve taleplerini dinlemek için çevrimiçi bir görüşme yaptılar.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)