Biga Hakkında

Coğrafi Konum: Biga, Türkiye'nin Marmara bölgesinin güney batı bölümünde Çanakkale ilinin en büyük ilçesidir. İlçenin yüzölçümü 1331 km2 dir. İlçe merkezi coğrafi konumu 27 derece 15 dakika doğu boylamı ile 40 derece 13 dakikalık kuzey enleminin kesiştiği noktadadır. Greenwich ile Biga arasında 1 saat 49 dakikalık zaman farkı vardır. Biga kendi adı ile adlandırılan Biga yarımadası üzerinde kurulmuştur. Biga, antik çağlardaki adı Granikos olan Kocabaş çayının sol yamacında eğimli bir yüzey üstünde kuruludur. Denizden yüksekliği ortalama 50 metredir. İlçenin doğusunda Balıkesir'in Gönen ilçesi, batısında Çanakkale'nin Lapseki ilçesi, güneyinde Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri, kuzeyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. İlçe Çanakkale'ye Lapseki üzerinden 90 km uzaklıktadır. İlçe toprakları Marmara Denizi'ne kıyı ise de ilçe merkezi denizden 15 km içeridedir.

Ulaşım: Biga'nın transit bir yol ve kavşak üzerinde olması; İstanbul'a Bandırma üzerinden feribotla 3 saatte, karayoluyla Bursa'ya 3 saatte, İzmir'e 6 saatte, Edirne'ye 4 saatte, Ankara'ya 8 saatte ulaşım imkanı vermektedir. Bandırma 60 dakikalık bir mesafede olduğu için, deniz otobüslerini kullanılarak İstanbul Yenikapı'ya geçilebilmekte.

Tarih: İlçenin toprakları Asya ile Avrupa arasında bir geçiş yeri olmasından dolayı bir çok uygarlığın izlerini taşımaktadır. Bugüne kadar yeterli sayıda arkeolojik kazı ve inceleme yapılamadığından adı ve kuruluşu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Biga adının Latince kökenli bir sözcük olduğu ve "iki atla çekilen iki tekerlekli araba" anlamını taşıdığı bilinmektedir. Kent Bizans döneminde Pegai olarak adlandırılmıştır. Pegai ya da Pegae adının Eski Yunan Mitolojik kahramanlarından Herakles (Herkül)'in atı olarak bilinen Pegasus'tan gelebileceği düşünülmektedir. Bölgenin binyıllardır ormanlık bir alan olması ve denize yakınlığı Heraklesin bu bölgelerde sıkça bulunduğu savlarını güçlendirmektedir. Bazı kaynaklarda Biga'nın Truva'nın ilk kralarından Ancomenen tarafından M.Ö. 2000-1900 yılları arasında bir koloni olarak kurulduğu zikredilmektedir. Biga'nın iskelesi olan Karabiga da tarihi bir limandır ve Priapos kentinin kalıntıları bugün dahi gezilebilmektedir. Bu bölge Makedonya Kralı Aleksandros (Büyük İskender)'un Perslere karşı girdiği ilk çarpışma olan Granikos meydan savaşının M.Ö. 334'de yaşandığı yerdir. Bölge daha sonra Helenistik dönemde Bergama krallığı topraklarına dahil edilmiştir. M.Ö. 180'lerde Romalılar bölgeyi ele geçirmişler ve Batı ve Orta Anadolu'yu içeren Asia eyaletine katmışlardır. Bu dönemden sonra 1300 yıl kadar Roma ve Bizans İmparatorlukları egemenliğinde kalan bölge 1200'lü yılların sonlarına doğru, Selçuklukların son döneminde bölgeye yerleşen Karesioğulları tarafından fethedilmiş ve daha sonra da 1331'de bu beyliğin tüm toprakları ile birlikte Osmanlıların eline geçmiştir.

İklim: İlçe Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş iklimine sahip ise de kıyıdan 30-40 km sonra arazinin yükselmesiyle kara ikliminin etkisi başlar. Yazların sıcak ve kuraklığı Akdeniz iklimini, kışların serinliği ve soğukluğu kara iklimini, ilkbaharın yağmurları ve nem fazlalığı Karadeniz ikliminin özelliklerini taşır. Yağış yılda ortalama 650-850 mm arasında olup, bu yağışın %85'i kışın ve ilkbaharda olur. Biga'da en soğuk günler Ocak ve Şubat aylarında görülür. Isı kışın ortalama 7-8 derece olup bazen eksi dereceler görülebilmektedir. Zaman zaman karlı günler 10-15 gün kadar sürebilmektedir. Yazın ortalama 25-30 derece olan sıcaklığın Temmuz ve Ağustos ayında 40 dereceye kadar çıktığı görülür. Ortalama nem oranı 30 ile 85 arasında değişkendir. İlçede rüzgarlı günler özellikle deniz kıyısında epey çoktur.

Türkiye'nin en çok yerleşim birimi olan ilçelerinden biri olan Biga'da ilçe merkezi dışında 5 belde ve 107 köy olmak üzere toplam 112 yerleşim birimi vardır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)