Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekanımızın Mesajı

Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN
Dekan
 

         Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, bir eğitim kurumu olmanın genel geçer uygulamalarının yanında çok daha sofistike tasarlanmış bir organizasyon olma amacında faaliyet yürütmekteyiz. Bunun için öğrencilerimizin planlı ders programları haricinde kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, yerel, ulusal ve uluslararası çeşitli dinamikleri seferber ederek, onların mezuniyet öncesi özel eğitim ve gelişim programlarına katılmalarını amaçlamakta ve buna yönelik oluşturulmuş bir eğitim-öğretim tasarımını uygulamaktayız.

         Mezunlarımızın donanımlı bireyler olarak hem kişisel hayatlarında hem de kariyerleri boyunca yer alacakları, özel, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları içinde tüm paydaşların rağbet ettiği bireyler olarak yer almalarını sağlamak ve onların teorik, uygulamaya dönük donanımlarının geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Diğer yandan öğretim personelimizin de ulusal, uluslararası katılımlı programlarda yer almaları ve birimimizin, üniversite sanayi iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması için çaba yoğun sarf etmekteyiz.

          Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, milli değerlerimizle zenginlik kazandırılan evrensel değerleri gözeten, yenilikçi ders programları sayesinde değişen, gelişen farklılaşan sosyo-ekonomik koşullara uyum sağlama yeteneği olan, entelektüel birikimi yüksek, donanımlı bireyler yetiştirme ana misyonuna sahiptir. Bu misyonun sürdürülebilir olmasının önemli bir parçası olarak sürekli zenginleştirilen öğretim elemanı kadrosu yanında, zengin, yoğun eğitim içeriklerine sahip bölümlerimiz sayesinde, Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile yakın iş birliği ve paydaşlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi önceliklerimizdir.

          Bu bağlamda, sosyo-ekonomik ve kültürel alanda yüksek değere sahip, özgüveni yüksek, sorgulayıcı düşünme becerilerini haiz ve bu sahip olduklarını mesleki hayatlarına yönlendirebilen başarılı mezunlarımızın varlığı, bizler için paha biçilmez gurur vesileleridir. Bütün çabalarımız bu sonucu mümkün kılmak üzerinedir. 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)