İç Kontrol

Fakülte bünyesindeki yönetsel yapı ve iş akışı bellidir. Yönetsel sorumluluklara ilişkin şemalar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Mevcut yapıya uyumlu bir biçimde örgütlenen iş akışlarına dair ayrıntılı şemalar ise aşağıda ektedir.

Yönetim
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu
Bölüm Başkanlıkları

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

İç Kontroller

Birim Görev Tanımı
Görev Tanımları Dekan Yardımcılığı Görev Tanımı
Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
Dekan Sekreterliği Görev Tanımı
Bölüm Sekreterliği Görev Tanımı
Öğrenci İşleri A Şubesi Görev Tanımı
Öğrenci İşleri B Şubesi Görev Tanımı
Personel İşleri Görev Tanımı
Destek Hizmetleri Görev Tanımı
Muhasebe Birimi Görev Tanımı
Santral Hizmetleri Görev Tanımı
Kütüphane Görev Tanımı
Spor Hizmetleri Görev Tanımı
Taşınır Birimi Görev Tanımı
Yazı İşleri Görev Tanımı
Yemekhane Sorumlusu Görev Tanımı
İş Akış Şemaları Öğrenci İşleri İş Akış Şemaları
Personel İşleri İş Akış Şemaları
Muhasebe Hizmetleri İş Akış Şemaları 
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Birim İç Kontrol Güvence Beyanı  
İç Kontrol Standartları Eylem Planı
Birim Bütçe Analizi
Birim Risk Değerlendirme Raporu
Akademik Performans
Faaliyet Raporu 2017 Yılı
2018 Yılı
2019 Yılı
2020 Yılı
Öz Değerlendirme Raporu  
Kurum İçi Değerlendirme Raporu  
   
   
   

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)