Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İdari Kadromuz
Adı Soyadı Unvan Birimi Dahili Tel E-posta
Şuayip KOTMAN Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreterliği 33013 skotmancomu.edu.tr
Ali DEMİR Şube Müdürü Öğrenci İşleri A-Şubesi 33029 aldemircomu.edu.tr
Hasan SOYDAN Şef Öğrenci İşleri B-Şubesi 33031 soydancomu.edu.tr
Hasan OKATAN Şef Yazı İşleri - Personel İşleri - Arşiv Sorumlusu 33009 hsnokatancomu.edu.tr
Ferit DEMİRCAN Bilgisayar İşletmeni Muhasebe Servisi 33025 fdemircancomu.edu.tr
Meral AYDIN Bilgisayar İşletmeni Halkla İlişkiler Birimi 33098 meralaydincomu.edu.tr
Mualla IŞIK Bilgisayar İşletmeni Muhasebe Servisi 33038 muallacomu.edu.tr
Hüseyin IRMAK Bilgisayar İşletmeni Santral 33000 hirmakcomu.edu.tr
Vehip MALTEPE Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar Laboratuvarı 33059 vehipcomu.edu.tr
Hüseyin YETİM Bilgisayar İşletmeni Öğrenci İşleri A-Şubesi 33030 hyetimcomu.edu.tr
Nazlı Hilal SOLMAZ Kütüphaneci Kütüphane 33149 hilalsolmazcomu.edu.tr
Muhittin ATİK Elektrik Teknikeri Entelektüel Etkinlik Merkezi 33190 muhittinatikcomu.edu.tr
Saliha KOCABIYIK Bilgisayar Teknikeri Bilgi İşlem 33022 saliha.kocabiyikcomu.edu.tr
Özlem BİLGÜCÜ Veri Haz.Pers. Dekan Sekreterliği 33900 bilgucuohotmail.com
Ayten ERŞAH Veri Haz.Pers. Taşınır Kayıt - Arşiv Görevlisi - Öğrenci İşleri A-Şubesi 33027 ayten.ersahcomu.edu.tr
Halil AYDOĞAN ----- Öğrenci İşleri B-Şubesi 33033 halilaydogancomu.edu.tr
Elif GÖRÜR Veri Haz.Pers. Bölüm Sekreterliği (Ulusl.İliş-Kamu Y.) 33005 elif.gorurhotmail.com
Özlem KUTLU Veri Haz.Pers. Bölüm Sekreterliği (işletme) 33184 ozlem.kutlucomu.edu.tr
Kübra ATİK Veri Haz.Pers. Bölüm Sekreterliği
(Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-Maliye)
33006 kbraydemir-hotmail.com
Melek TÜRKKAN Veri Haz.Pers. Bölüm Sekreterliği (İktisat - Ekonometri) 33007 melek.turkkanngmail.com
Serdar DUMAN Veri Haz.Pers. Yazı İşleri 33009 sirca76hotmail.com
Sumru ZEREN Veri Haz.Pers. Yazı İşleri - Teksir - Optik Okuma 33010 sumruzerencomu.edu.tr
Ahmet ALACA Hizmetli Memur Akıllı Kart Yükleme   ahalacacomu.edu.tr
Celal DENİZ Hizmetli Memur Kütüphane 33149 celaldenizcomu.edu.tr
Rüya TOPAK Hizmetli Memur Kütüphane   ruya.topakcomu.edu.tr
İlkay CESUR   Dekan Yardımcısı Sekreterliği 33021  
- - Fakülte Sekreteri Sekreterliği    
- - EEM Kontrol Odası    
- - Evrak Dağıtım Servisi    
         

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)