Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İdari Personel
Adı Soyadı Unvan Birimi Dahili Tel E-posta
Şuayip KOTMAN Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreterliği 33013 skotmancomu.edu.tr
Hasan SOYDAN Şef Öğrenci İşleri B-Şubesi 33031 soydancomu.edu.tr
Hasan OKATAN Şef Yazı İşleri - Personel İşleri - Arşiv Sorumlusu 33009 hsnokatancomu.edu.tr
Ferit DEMİRCAN Bilgisayar İşletmeni Muhasebe Servisi -Taşınır Kayıt 33025 fdemircancomu.edu.tr
Mualla IŞIK Bilgisayar İşletmeni Muhasebe Servisi 33038 muallacomu.edu.tr
Hüseyin IRMAK Bilgisayar İşletmeni Santral 33000 hirmakcomu.edu.tr
Vehip MALTEPE Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar Laboratuvarı 33059 vehipcomu.edu.tr
Hüseyin YETİM Bilgisayar İşletmeni Öğrenci İşleri A-Şubesi 33030 hyetimcomu.edu.tr
Nazlı Hilal SOLMAZ Kütüphaneci Kütüphane 33147 hilalsolmazcomu.edu.tr
Muhittin ATİK Elektrik Teknikeri Entelektüel Etkinlik Merkezi 33190 muhittinatikcomu.edu.tr
Saliha KOCABIYIK Bilgisayar Teknikeri Bilgi İşlem 33022 saliha.kocabiyikcomu.edu.tr
Abdurrahman SİNOĞLU 4/B Memur Öğrenci İşleri A-Şubesi 33029 abdurrahman.sinoglucomu.edu.tr
Özlem BİLGÜCÜ Veri Haz.Pers. Dekan Sekreterliği 33900 bilgucuohotmail.com
Ayten ÇÜREN Veri Haz.Pers. Öğrenci İşleri A-Şubesi 33027 ayten.ersahcomu.edu.tr
Halil AYDOĞAN 4-D Sürekli İşçi Öğrenci İşleri B-Şubesi 33033 halilaydogancomu.edu.tr
Elif GÖRÜR Veri Haz.Pers. Bölüm Sekreterliği (Ulusl.İliş-Kamu Y.) 33005 elif.gorurhotmail.com
Özlem KUTLU Veri Haz.Pers. Bölüm Sekreterliği (işletme) 33184 ozlem.kutlucomu.edu.tr
Kübra ATİK Veri Haz.Pers. Bölüm Sekreterliği
(Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-Maliye)
33006 k.atikcomu.edu.tr
Melek TÜRKKAN Veri Haz.Pers. Bölüm Sekreterliği (İktisat - Ekonometri) 33007 melek.turkkanngmail.com
Serdar DUMAN Veri Haz.Pers. Yazı İşleri 33009 sirca76hotmail.com
Sumru ZEREN Veri Haz.Pers. Yazı İşleri - Teksir - Optik Okuma 33010 sumruzerencomu.edu.tr
Ahmet ALACA Hizmetli Memur Akıllı Kart Yükleme   ahalacacomu.edu.tr
Canan ÖZBEK 4-D Sürekli İşçi     cananozbekcomu.edu.tr
Ercan ÇAKAN 4-D Sürekli İşçi     ercancakan96gmail.com
İsmail SELAMET 4-D Sürekli İşçi     iselamet705gmail.com
Mehmet SEVEN 4-D Sürekli İşçi     mseven400gmaiI.com
Özcan POYRAZ 4-D Sürekli İşçi     ozcanpoyraz80gmail.com
Sebahattin ÇETİNKAYA 4-D Sürekli İşçi     sebahattinn17gmail.com
Vildan BAL 4-D Sürekli İşçi     vildan17baIgmail.com
Mehmet GÖNÜL 4-D Sürekli İşçi Kaloriferci   mehmetgonulcomu.edu.tr