Süreç Akış Şemaları

Süreç Akış Şemaları

Ekler

Muhasebe İşleri İş Akış Şemaları.pdf
Öğrenci işleri Süreç Akış Şemaları.pdf
Personel İşleri İş Akış Şeması.pdf
Taşınır Kayıt İşleri İş Akış Şeması.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)