Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ölçme ve Değerlendirme

.

Ekler

1-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav.pdf
2-Bologna AKTS-ECTS Eğitim Bilgi Sistemi İyileştirme Kılavuzu.pdf
3-Öğretim Yöntem ve Teknikleri Örnekleri.pdf
4-Ders Bilgi Paketlerinde “Değerlendirme’’.pdf
5-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Ölçme ve Değerlendirme.pdf
6- Ölçme ve Değerlendirme Örnekleri.pdf
7-Bölüm Standard Sınav Kağıdı Tasarımı Örneği.docx
8-Öğrenci Sınav Notu İtiraz Dilekçesi Tasarımı Örneği.docx
Not İtiraz Komisyon Raporu Örnegi.pdf
Not İtiraz Örnek Dilekcesi.pdf
Sınav Notu İtiraz Değerlendirme Tutanağı (Öğretim Elemanı).docx
Sınav Notu İtiraz Değerlendirme Tutanağı (Sınav Komisyonu).docx