Paydaş İlişkileri

Paydaş etkileşimi günümüzde giderek önem kazanan bir husustur. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak sağlamakta olduğumuz eğitimin kalitesinin arttırılması, modern eğitimdeki dönüşüm ve gelişimlerin sağladığı farklılaşmanın hem fikir hem de teknoloji bakımından fakültemizin portföyüne katılabilmesi adına çeşitli paydaşların etkileşimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda:

• Valilik, kaymakamlık, il - ilçe belediyeleri ve diğer resmî kuruluşlar,

• Yüksek Öğretim Kurulu, TÜBİTAK,

• Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK),

• Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,

• Bölge Halkı,

• Özel Sektör Kuruluşları,

• Sivil Toplum Kuruluşları,

• Akademik personelimiz ve aileleri,

• İdarî personelimiz ve aileleri,

• Öğrencilerimiz ve aileleri,

• Mezunlarımız ve aileleri,

• Sosyal Medya.

Fakültemizin paydaşları arasında sayılabilir.

 

İç Paydaşlar için Memnuniyet Anketi

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci memnuniyet anketi

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

ÇOMÜ Stratejik Plan 2018-2022 Anketi

Pandemi Dönemi DersDeğerlendirme Anketi

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi

ÇOMÜ Kalite Güvencesi Çalışmaları Kontrol Listesi

 

Dış Paydaşlar için Memnuniyet Anketi

Mezun Memnuniyet Anketi

İşveren Memnuniyet Anketi

 

Paydaş Ziyaretleri

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan BİLEN ve Biga Orman İşletme Müdürü İhsan TUNÇ ziyareti.

Biga Kaymakamı Mustafa CAN’ın ziyareti.

Biga Doğa Koleji ziyareti

Dekanımız Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN Biga Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü ziyaret Etti.

Fakültemiz Heyeti Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nı Ziyaret Etti.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)