Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Paydaş İlişkileri

Paydaş etkileşimi günümüzde giderek önem kazanan bir husustur. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak sağlamakta olduğumuz eğitimin kalitesinin arttırılması, modern eğitimdeki dönüşüm ve gelişimlerin sağladığı farklılaşmanın hem fikir hem de teknoloji bakımından fakültemizin portföyüne katılabilmesi adına çeşitli paydaşların etkileşimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda :

• Valilik, kaymakamlık, il - ilçe belediyeleri ve diğer resmî kuruluşlar,

• Yüksek Öğretim Kurulu, TÜBİTAK,

• Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK),

• Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,

• Bölge Halkı,

• Özel Sektör Kuruluşları,

• Sivil Toplum Kuruluşları,

• Akademik personelimiz ve aileleri,

• İdarî personelimiz ve aileleri,

• Öğrencilerimiz ve aileleri,

• Mezunlarımız ve aileleri,

• Sosyal Medya.

Fakültemizin paydaşları arasında sayılabilir.

Memnuniyet Anketleri ve Sonuçları için tıklayınız.

Paydaş İşbirlikleri, Toplantı ve Faaliyetler için tıklayınız