Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

FARABİ Değişim Programı

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Fakültemiz öğrencileri de Farabi Değişim Programı'ndan yararlanabilmektedir.

Farabi Değişim Programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLERİ
FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ Dr. Öğr. Üyesi Merve ERTOK ONURLU
İKTİSAT BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ Arş. Gör. Dr. Doruk DERELİ
İŞLETME BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orkun GÖKTEPE
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ Dr. Öğr. Üyesi Gonca GEZER AYDIN
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ Dr. Öğr. Üyesi Salih Ziya KUTLU
MALİYE BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ Doç. Dr. Serkan IŞIK
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ Arş. Gör. Muhammet Fatih ÖZKAN
EKONOMETRİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ Dr. Öğr. Üyesi Canan GÜNEŞ

Yıllara Göre Farabi Programından Yararlanan Bölüm Öğrenci Sayıları

Bölümler

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (BİİBF)

1

4

4

Ekonometri (BİİBF)

 

 

 

Kamu Yönetimi (BİİBF)

2

2

4

Uluslararası İlişkiler (BİİBF)

3

2

2

Maliye (BİİBF)

 

2

3

İktisat (BİİBF)

1

1

1

İşletme (BİİBF)

3

2

6

Yıllara Göre Farabi Programından Yararlanarak Bölümlere Gelen Öğrenci Sayıları

Bölümler

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (BİİBF)

2

 

 

Ekonometri (BİİBF)

 

 

 

Kamu Yönetimi (BİİBF)

 

 

 

Uluslararası İlişkiler (BİİBF)

 

1

 

Maliye (BİİBF)

 

 

 

İktisat (BİİBF)

 

 

 

İşletme (BİİBF)

1

 

 

FARABİ Değişim Programı Etkinliklerimiz