Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kulüplerimiz
KULÜP ADI SOSYAL MEDYA HESAPLARI KULÜP HABERLERİ AKADEMİK DANIŞMANI EMAİL
Bakış Açısı  Koordinasyon ve Toplum Kulübü    Arş. Gör. Murat Çağrı TUNA murattunaakademikgmail.com
Birinci Vazife Kulübü

Tıklayınız Öğr. Gör. Şaban Şamil BUCAK bucaksamilcomu.edu.tr
Çağdaş Adımlar Kulübü

  Arş. Gör. Yağmur Ekim YILMAZ yagmurekim.yilmazcomu.edu.tr
Finans Kulübü

  Prof. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN n_dilbazcomu.edu.tr
Mali Düşünce Kulübü

  Arş.Gör. Dr. Hikmet Dersim YILDIZ hikmetdersim.yildizcomu.edu.tr
Modern İktisatçılar Kulübü   Dr. Öğr. Üyesi Hasan AZAZİ hasanazazicomu.edu.tr
Perde Arkası Tiyatro Kulübü

  Doç. Dr. Rüya ATAKLI YAVUZ comu.edu.tr">rüyaataklicomu.edu.tr
Siyasal İlişkiler Kulübü

Tıklayınız Arş. Gör. Tahir Anıl GÜNGÖRDÜ tahir.gugorducomu.edu.tr
Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi Kulübü

Tıklayınız Doç. Dr. Erdal EROĞLU erdaleroglucomu.edu.tr
Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Kulübü

Tıklayınız Arş. Gör. Dr. Tuğçe YILDIZ tugceyildizcomu.edu.tr
Uluslararası Lojistik Kulübü   Arş. Gör. Mehmet KARADAĞ mehmet.karadagcomu.edu.tr
Yaratıcı Çözümler Kulübü   Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZDEMİR serkanozdemircomu.edu.tr
Yatırım Kulübü

  Arş. Gör. Dr. Yakup TAŞDEMİR yakuptasdemircomu.edu.tr
Yönetici Kulübü

  Doç. Dr. Erdal AYDIN erdalaydincomu.edu.tr