Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Spor Kurulu

Üniversitemiz içerisinde öğrencilerin ve personelin sportif faaliyetlere katılımını sağlamak, birimler arası yapılacak olan müsabakalara ve etkinliklere hazırlanmak amacıyla Spor Kurulu oluşturuldu.

Spor Kurulu'nun amacı, öğrencilere, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duyulmasını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamaktır.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Spor Kurulu

Dr.Öğr.Üyesi Sabri Sami TAN (Maliye Bölümü) Başkan ssamitancomu.edu.tr 33081
Arş.Gör. Borahan GÜNVER (Kamu Yönetimi Bölümü) Üye borahan.gunvercomu.edu.tr 33063
Arş.Gör. Tahir Anıl GÜNGÖRDÜ (Kamu Yönetimi Bölümü) Üye tahir.gungorducomu.edu.tr 33065