DERS KAYIT İŞLEMLERİ

,

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

Katkı Payı ve Öğretim Ücretleri, yukarıda belirtilen tarihler arasında herhangi bir Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla öğrenci numarası ile yatırılacaktır 

1- a) İkinci öğretim öğrencilerinin 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında herhangi bir Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla öğrenci numarası ile yatırılacaktır. (Öğrenim ücretleri ve banka hesap numaraları ile ilgili bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.)

   b) Birinci öğretim öğrencileri katkı payı yatırmayacaklardır. Normal öğretim süresini dolduran birinci öğretim öğrencileri (5 ve üzeri yıla sarkanlar) 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında birinci katkı payı ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

2- Öğrenciler, ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında bilgisayar ortamında interaktif olarak derslerini seçebilirler.

3- Öğrenciler, en geç 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai saati bitene kadar öğretim ücreti dekontu ile kayıtlarını danışmanlarına onaylatmak zorundadırlar. Bu süre zarfında onaylı ders kayıt formunu teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

4- Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

5- Belirtilen sürede (12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında) öğrenim harcını yatıramayıp kayıt yaptıramayan öğrencilerin, okuyacağı yarıyılın ilk haftası sonuna kadar (23 Şubat 2018 Cuma günü mesai saati bitene kadar) mazeretini belirten evrak ve dilekçesiyle Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir. Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için kayıt tarihi ayrıca ilan edilecektir.

6- Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları dersleri transkriptlerindeki koduyla seçmelidir. Aksi takdirde farklı ders almış olurlar.

7- Öğrencilerin, başarısız oldukları dersin yerine farklı bir seçmeli ders aldıklarında, diğer başarısız dersin çıkarılması için Dekanlığa dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Yerine aldıkları yeni derse devam zorunluluğu bulunmaktadır. (Dilekçe örneği ekte belirtilmiştir.)

8- Öğrencilerimiz; 4. yarıyıl sonunda GNO 1.80’nin altında kalır ise bir üst yarıyıldan ders alamazlar. Daha önceki yarıyıllardan başarısız ve şartlı başarılı (DS, FF, FD, DD, DC) derslerini seçebilirler.

9- 1. sınıf öğrencilerinin dersleri (Seçmeli dersler dahil) akademik danışmanları tarafından otomatik olarak atanmaktadır. Öğrencilerin kayıt işlem onaylarını takip ederek, aksaklık veya onaylanmayan kayıtlarla ilgili akademik danışmanlar ile 23.02.2017 tarihine kadar irtibata geçmeleri gerekmektedir.

10- Hazırlık Sınıfını bırakma talebi ile başvurarak, başvuruları uygun görülen öğrencilerin ders kayıtları akademik danışmanları tarafından atanacaktır. Öğrencilerin kayıt işlem onaylarını takip ederek, aksaklık veya onaylanmayan kayıtlarla ilgili akademik danışmanlar ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

11- 25.08.2015 tarih ve 29456 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8040 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11. Maddesinin 3. Fıkrasına göre; “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (Çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.”

12- Banka hesap numara ve öğrenim ücreti bilgileri ekte belirtilmiştir.

13- Danışman bilgileri ekte belirtilmiştir.

Ekler

hesap-numaralari.pdf
Seçimlik Ders Değişiklik Formu.docx
Danışman-İletişim-Bilgileri-2017-2018-Bahar-YY.pdf