Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz;

Çanakkale’nin zengin tarihi ve güçlü yerel değerlerinden ayrılmadan, ülkenin ihtiyaçlarını analiz edip belirleyerek, kamuya, özel sektöre ve özellikle Sivil Toplum Kuruluşlarına girişimci, insan kaynağı ve yönetici yetiştirmeyi amaçlayan ders programları; ulusal ve uluslararası kamuoyunu, akademik camiayı meşgul edecek yayınları hedefleyen akademik kadrosu; yerel, ulusal, uluslararası sorunlara duyarlı, performanslarıyla kendilerini kanıtlamaya coşkulu, entelektüel yaşam biçimini benimsemeye hazır ülke kalkınmasına girişimci ya da yönetici olarak hizmet etmeye yönelimli öğrencileri ile ve çevresindeki tüm dinamiklerle etkileşen “yenilikçi, yaratıcı, girişimci ve çok yönlü bir eğitim kurumu olmak.”

 

Vizyonumuz;

Sürdürülebilir çevre anlayışı ile öncelikle Biga ve içerisinde bulunduğu coğrafyadaki güçlü sanayi dinamikleri ile güçlü işbirlikleri geliştirmesi, istihdam anlamında her geçen sene artan oranlar ile ülkenin tüm sektörlerine özellikle de STK’lara entelektüel ve girişimci işgücü sağlaması, gerek ulusal gerekse de uluslararası öğrenci değişim programları ile öncü bir fakülte olması, öğrencilerine sanat,  spor ve öğrenci topluluğu faaliyetlerinde tam destek sağlaması, bilimsel araştırma ve yayın nicelik ve niteliğini uluslararası normlara taşıması ile “içinde bulunduğu bölgenin en iyi ve dinamik fakültesi olmak.”

 

Temel Değerlerimiz; 

Girişimcilik ve dinamizm

• Yenilikçilik ve yaratıcılık

• Yerel, ulusal, uluslararası sorunlara duyarlılık

• Başarıyı takdir ve çalışmaya teşvik.

• Bilimsellik ve bilimsel etiğe bağlılık.

• Kalite kültürü

• Liyakat

• Çevresel ve toplumsal sorumluluk