Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kalite Değerlendirme Komisyonu

Fakülte Kalite Akreditasyon ve Stratejik Planlama Komisyonu

# Ünvanı / Adı Soyadı Görevi
1 Prof.Dr. Hüsnü Levent DALYANCI Başkan
2 Prof. Dr. Özgür TOPKAYA Başkan Yardımcısı
3 Doç. Dr. İlknur KARAASLAN Başkan Yardımcısı
4 Bölüm Başkanları ve Yardımcıları Üye
5 Şuayip KOTMAN Sekreterya
6 Arş.Gör.Dr. Nazife Zeynep ÇAKIR Ekonometri Bölümü -Asil Üye
7 Arş.Gör. Bedirhan KALE İktisat Bölümü - Yedek Üye
8 Dr.Öğr.Üyesi Hale ÇOLAKOĞLU İşletme Bölümü - Asil Üye
9 Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZDEMİR İşletme Bölümü - Yedek Üye
10 Arş.Gör. Murat Çağrı TUNA Uluslararası İlişkiler Bölümü - Yedek Üye

Bölüm Kalite Değerlendirme Komisyonu

Bölüm Başkanları ve Yardımcıları görmek için tıklayınız.

Fakülte İdari İşler Kalite Akreditasyon ve Stratejik Planlama Komisyonu

Şuayip KOTMAN - Başkan

Tüm İdari Personel - Üye

Özlem BİLGÜCÜ - Sekreterya

Ölçme Değerlendirme Kurulu

Prof.Dr. Özgür TOPKAYA - Başkan

Doç.Dr. Canan Öykü DÖNMEZ KARA - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Verda DAVASLIGİL ATMACA - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AZAZİ - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orkun GÖKTEPE - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Salih Ziya KUTLU - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hilal GÖRKEM - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Emin DEMİRBAŞ - Üye

Ar-Ge ve Bilimsel Projeler Koordinasyonu

Prof.Dr. Özgür TOPKAYA - Başkan

Doç. Dr. Erdal EROĞLU - Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. İlknur KARAASLAN - Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Belma ENGİN GÜDER - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AZAZİ - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Didem SAYGIN - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Güngör HACIOĞLU - Üye

Eğitim-Öğretim Müfredat Geliştirme ve Kalite İyileştirme Komisyonu

Prof.Dr. Hüsnü Levent DALYANCI- Başkan

Prof.Dr. Cüneyt KILIÇ - Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Özgür TOPKAYA - Başkan Yardımcısı

Bölüm Başkanları - Akademik Üyeler

Şuayip KOTMAN - İdari Üyeler

Biga İİBF Hukuk ve Mevzuat Danışma Komisyonu

Prof.Dr. Hikmet YAVAŞ - Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Sabri Sami TAN - Üye

Dr.Öğr.Üyesi Didem SAYGIN - Üye

Mali Kaynak Planlama Ve Geliştirme Komisyonu

Prof.Dr. Hüsnü Levent DALYANCI - Başkan

Prof.Dr. Cüneyt KILIÇ - Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Özgür TOPKAYA - Başkan Yardımcısı

Bölüm Başkanları - Akademik Üyeler

Şuayip KOTMAN , Ferit DEMİRCAN, Mualla IŞIK - İdari Üyeler

Satın Alma Komisyonu

Prof.Dr. Cüneyt KILIÇ- Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Serkan IŞIK

Dr.Öğr.Üyesi Hilal GÖRKEM

Muayene ve Kabul Komisyonu

Prof.Dr. Özgür TOPKAYA - Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Hasan AZAZİ - Üye

Dr.Öğr.Üyesi Rıdvan ENGİN - Üye

Biga İİBF Youtube TV Kanalı, Web Sayfası ve Sosyal Medya Hesapları Yönetim Komisyonu

Prof.Dr. Cüneyt KILIÇ

Prof.Dr. Özgür TOPKAYA

Dr.Öğr.Üyesi Hasan AZAZİ

Dr.Öğr.Üyesi Güngör HACIOĞLU

Saliha KOCABIYIK - Üye

Fakülte Öğrenci Kalite, Akreditasyon ve Stratejik Planlama Komisyonu

Fakülte Öğrenci Temsilcisi Muhammet YAZICI - Başkan

Bölüm Öğrenci Temsilcileri - Başkan Yardımcısı

Fakülte Kalite Elçisi Kübra DALGİN - Başkan Yardımcısı

Fakülte Sekreteri Şuayip KOTMAN - Sekreterya

Prof. Dr. Özgür TOPKAYA - Gözlemci

Öğrenci Kalite Elçileri - Üye

Bölüm Bologna ve ECTS Koordünatörleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Tanju ÇOLAKOĞLU

Ekonometri Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Yavuz YILDIRIM

İktisat Bölümü

Arş.Gör. Doruk DERELİ

İşletme Bölümü

Doç.Dr. Filiz EROĞLU

Kamu Yönetimi Bölümü

Doç.Dr. Alper BİLGİLİ 

Maliye Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Rıdvan ENGİN

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Belma ENGİN GÜDER

 

Kalite Güvence Komisyonu Faaliyetleri

Ekler

Kalite Güvence alt komisyon raporu- Ekim 2021.pdf