Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İç Kontrol

Fakülte bünyesindeki yönetsel yapı ve iş akışı bellidir. Yönetsel sorumluluklara ilişkin şemalar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Mevcut yapıya uyumlu bir biçimde örgütlenen iş akışlarına dair ayrıntılı şemalar ise aşağıda ektedir.

Yönetim
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu
Bölüm Başkanlıkları

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

İç Kontroller

Görev Tanımları Birim Görev Tanımı
Personel Görev Tanımları
İş Akış Şemaları Öğrenci İşleri İş Akış Şemaları
Personel İşleri İş Akış Şemaları
Muhasebe Hizmetleri İş Akış Şemaları 
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Birim İç Kontrol Güvence Beyanı
2018
2019
2020
2021
2022
2023
İç Kontrol Standartları Eylem Planı
Birim Bütçe Analizi 2020
2021
2022
2023
Birim Risk Değerlendirme Raporu
Akademik Performans
Faaliyet Raporu 2017 Yılı
2018 Yılı
2019 Yılı
2020 Yılı
2021 Yılı
2022 Yılı
2023 Yılı
Bölümlerin Öz Değerlendirme Raporları 2019 Yılı
2020 Yılı
2021 Yılı
2022 Yılı
2023 Yılı
Bölümlerin Öz Değerlendirme Raporunun Değerlendirmesi 2020 Yılı
2021 Yılı
2022 Yılı
2023 Yılı
Bölümlerin Yönetici Özetleri  2022 Yılı
2023 Yılı
Kurum İç Değerlendirme Raporu 2020 Yılı
2021 Yılı
2022 Yılı
2023 Yılı
Kurum İç Değerlendirme Kontrol Raporu 2020 Yılı
2021 Yılı
2022 Yılı
2023 Yılı
Yönetici Özetleri 2022 Yılı
2023 Yılı
Bölümlerin Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi Üst Raporu 2020 Yılı
2021 Yılı
İyileştirme Çalışmaları