Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölümlerin Öz Değerlendirme Raporları

Bölümlerin 2020 Öz Değerlendirme Raporları

Ekler

Çalışma Ekonomisi Bölümü Özdegerlendirme Raporu 2020.pdf
Ekonometri Bölümü Özdegerlendirme Raporu-2020.pdf
İktisat Bölümü Özdegerlendirme Raporu-2020.pdf
İşletme Bölümü Özdegerlendirme Raporu-2020.pdf
Kamu Yönetimi Bölümü Özdegerlendirme Raporu-2020.pdf
Maliye Bölümü Özdegerlendirme Raporu 2020.pdf
Uluslararasi İliskiler Bölümü Özdegerlendirme Raporu-2020.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)