Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölümlerin Öz Değerlendirme Raporlarının Değerlendirmesi

Bölümlerimizin 2020 Öz Değerlendirme Raporlarının Değerlendirmesi Ektedir.

Ekler

Çalışma Ekonomisi Bölümü Özdeğerlendirme Raporunun Değerlendirilmesi.pdf
Ekonometri Bölümü Özdeğerlendirme Raporunun Değerlendirilmesi.pdf
İktisat Bölümü Özdeğerlendirme Raporunun Değerlendirilmesi.pdf
İşletme Bölümü Özdeğerlendirme Raporunun Değerlendirilmesi.pdf
Kamu Yönetimi Bölümü Özdeğerlendirme Raporunun Değerlendirilmesi.pdf
Maliye Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi.pdf
Uluslararası İlişkiler Özdeğerlendirme Raporunun Değerlendirilmesi.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)