Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Personel İşleri İş Akış Şemaları

Personel İşleri iş akış şemaları ektedir.

Ekler

Bilgi Edinme Talebi Süreci İş Akış Adımları.pdf
Görevden Ayrılma&İstifa Süreci İş Akış Adımları.pdf
İşe Başlama İşlemleri İş Akış Adımları.pdf
İzin Süreci İş Akış Adımları.pdf
Kalite Güvence Süreçleri İş Akış Adımları.pdf
Resmi Yazışmalar Süreci İş Akış Adımları.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)