Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Personel Görev Tanımları

Personel Görev Tanımları Ektedir.

Ekler

1-Dekan Görev Tanımı.pdf
2-Dekan Yardımcısı Görev Tanımı.pdf
3-Fakülte Sekreteri Görev Tanımı.pdf
anabilim dalı başkanı.pdf
Bölüm Sekreteri Görev Tanımı.pdf
Dekan Sekreteri Görev Tanımı.pdf
destek hizmetleri sorumlusu görev tanımı.pdf
kütüphaneci.pdf
Muhasebe Personeli Görev Tanımı.pdf
Öğrenci İşleri Personeli Görev Tanımı.pdf
personel işleri görev tanımı.pdf
temizlik personeli görev tanımı.pdf
Yazı İşleri Personeli Görev Tanımı.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)