Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2019 Bölümlerin Öz Değerlendirme Raporları

Bölümlerin 2019 Yılı Öz Değerlendirme Raporları Ektedir.

Ekler

Çalışma Ekonomisi Bölümü Özdegerlendirme Raporu 2019.pdf
Ekonometri Bölümü Özdeğerlendirme Raporu-2019.pdf
iktisat-bölümü-oz-degerlendirme-raporu-2019.pdf
İşletme Bölümü- öz değerlendirme raporu 2019.pdf
Kamu-Yonetimi Bölümü-oz-degerlendirme-raporu-2019.pdf
Maliye Bölümü-ozdegerlendirme-raporu-2019.pdf
Uluslararası ilişkiler Bölümü ozdegerlendirme-raporu-2019.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)