Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

"Girişimcilik Kaderimde Var" Proje Yarışması 2022

Detaylı bilgi için girisim.comu.edu.tr takip ediniz.

KATILIM KOŞULLARI:

 1. ÇOMÜ Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü öğrencisi olmak
 2. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında son sınıf olan öğrenciler yarışmaya katılabilir.
 3. Orijinal bir proje ile katılma
 4. Bir öğrenci bir projeyle katılabilir. 3 ya da 5 kişilik gruplarla da proje sunulabilir.
 5. 30 yaşını geçmeyen Çanakkale ilindeki gençler ve kadın girişimciler katılabilir.

SUNULACAK PROJELERİN HAZIRLANMA FORMATI:

 1. İş fikrinin yapılabilirliğinin araştırılması ve iş planı hazırlıkları
 2. Kurulacak işin temel nitelikleri ve kuruluş dönemi planı
 3. İş fikrinin piyasa ve talep yapısının araştırılması
  • İş fikrinin sektörel özellikleri
  • Kurulacak işletmenin ilişki içinde olacağı piyasalar ve genel özellikleri
  • Ürün ya da hizmetlerin müşteri kitlesi ve talebin özellikleri
  • Ürün ve hizmetlerin sunumunu yapan diğer firmalar ve rekabet ortamı
  • Ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere sunumunda vurgulanacak temel özellikler
 4. İşletmenin pazarlama planının geliştirilmesi
  • Rekabete yönelik önlemler
  • Ürün ve hizmetleri hedef kitleye ulaştırma metodları
 5. İşletmenin finansal yapısının araştırılması ve tahmin finansal tablolarının oluşturulması
  • İş fikrinin başlangıç yatırım ihtiyacının araştırılması
  • Toplam yatırım ihtiyacının ve finansman kaynaklarının araştırılması
 6. İşin kurulması

YAZIM KILAVUZU:

 1. Proje 12 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak The Times New Roman yazı karakteri ile PC Word for Windows programında yazılmalıdır.
 2. Sayfa düzeni A4 boyutunda olmalı ve yazı alanı soldan 3 cm, sağdan 3 cm, yukarıdan 3 cm, aşağıdan 3 cm olmalıdır.
 3. Projenin tamamı şekil, tablo vb. kapsayacak şekilde 30 sayfayı aşmamalıdır.

SUNULACAK PROJELERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Sunulacak projeler jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecek ve puanlandırılacaktır.

 1. Proje fikrinin orijinalliği
 2. Pazarlanabilirliği ve üretilebilirliği
 3. Gerektirdiği finansmanın bulunabilirliği
 4. Gerektirdiği yönetsel birikimin sağlanabilirliği
 5. Sürdürülebilirliği
 6. Proje fikrinin sistematik anlatımı
 7. Araştırmacılık çabası

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)