Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar Adlı Uluslararası Kitabımız Yayınlanmıştır.

Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar adlı uluslararası kitabımız ektedir.

Ekler

sosyal-bilimlerde-gu-ncel-aras-tirmalar-uluslararasi-kitap.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)