Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Biga İİBF'nin Uluslararası Kitabı "Çanakkale Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bölgesel Kalkınma" Yayınladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bir yükseköğretim kurumu olarak öğrenci yetiştirmekte ve akademik faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun yanısıra bölgenin gelişmesini de misyonlarından biri haline getirmiş olan Üniversitemiz her yıl çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Kaleme alınan “Çanakkale Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bölgesel Kalkınma” başlıklı bu kitapta bölgenin kalkınmasına olumlu etki sağlaması için hazırlanmıştır. Farklı disiplinlerden akademisyenlerin Çanakkale üzerine ortaya koymuş oldukları akademik eserlerin siz sayın okuyuculara katkı yapması en büyük temennimizdir. Kitap içerisinde ampirik ve literatür taramasına dayalı çok kıymetli bölümler bulunmaktadır. Bu bölümler Üniversitemizin tanınmış akademisyenlerince yazılmışlardır. Kitap, Çanakkale üzerine mevcut alan yazına da güncel bir katkı sunmaktadır.

                                                                                                                                          Önsözden..

Kitap ektedir.

Kitap üzerinden gerçekleştirilen Çanakkale Çalışmaları Sempozyumu'nu izlemek için Tıklayınız.

Ekler

Çanakkale Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bölgesel Kalkınma.pdf