Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Biga İİBF 5-6 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı III Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı III, 5-6 Temmuz 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılı olması nedeniyle sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden konu ile ilgilenen araştırmacıları bir araya getirerek, Cumhuriyetimiz’in 100. yılında sosyal, ekonomik ve politik meseleleri ve uygulanacak politikaları farklı yönleriyle ele alınmasını sağlamak üzere, bu yılki konferansın ana teması “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, Sosyal, Ekonomik ve Politik Meseleleri ve Uygulanan Politikalar” olarak belirlenmiştir.

Konferansın açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL, Dekanımız Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN ve Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burcu KILINÇ SAVRUL tarafından gerçekleştirirken, açılış sunumları ise Cuza University of Iasi (Romanya)’den Prof. Laura Diaconu Maxim,   Ibn Haldun Üniversitesi’nden Asad Khan ISLAM, Director (Fiscal) in Finance Division, Government of Pakistan’dan Dr.S.M. Naeem NAWAZ ile  Ibn Haldun Üniversitesi’nden Hasan VERGİL  tarafından gerçekleştirilmiştir.. Tüm katılımcılar bağlamında oldukça verimli ve başarılı geçen konferansımıza katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederiz.

Konferansta gerçekleşen sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

https://usbkonferansi.comu.edu.tr