Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Amaç ve Hedeflerimiz

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

STRATEJİK AMAÇ: AR-GE, YENİLİKÇİLİK FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK

Stratejik Hedef: Akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesini artırmak

Strateji 1.1.: Bilimsel araştırma kültürünün yerleşmesini sağlamak

Strateji 1.2.: Bilimsel araştırmaları teşvik etmek

Strateji 1.3.: Aktif katılım sağlanan ulusal ve/veya uluslararası bilimsel etkinlik sayısının arttırılması

STRATEJİK AMAÇ: EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK

Stratejik Hedef: Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek

Strateji 1.1.: Değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak

Strateji 1.2.: Mesleki yaşama hazırlık olması amacıyla öğrencileri staj programına yönlendirmek

STRATEJİK AMAÇ: EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK

Stratejik Hedef: Öğrencilerin öğrenme istek, kapasite ve memnuniyetlerini geliştirmek

Strateji 1.1.: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını azaltmak

Strateji 1.2.: Öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmaya yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek

STRATEJİK AMAÇ: KURUM TANINIRLIĞINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI KUVVETLENDİRMEK

Stratejik Hedef: Kurumsal görünürlüğü artırmak

Strateji 1.1.: Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tercih edilebilirliğini artırmak

STRATEJİK AMAÇ: KURUM TANINIRLIĞINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞTIRMAYI KUVVETLENDİRMEK

Stratejik Hedef: Fakülte kültürünü korumak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak

Strateji 1.1.: Fakülte tanıtım faaliyetlerini geliştirmek ve tanınırlığı artırmak

Strateji 1.2.: Fakültenin mevcut öğretim elemanları ve öğrencilerinin aidiyet duygusunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek

Strateji 1.3.: Fakülte mezunları ile iletişimi güçlendirmek

STRATEJİK AMAÇ: KURUM TANINIRLIĞINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞTIRMAYI KUVVETLENDİRMEK

Stratejik Hedef: Fakülte içi memnuniyet, iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi

Strateji 1.1. Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere yönelik oryantasyon ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek

Strateji 1.2. Fakülte içinde çeşitli etkinlikler düzenlemek

Strateji 1.3. Akademik personelin ve öğrencilerin memnuniyet düzeyini ölçmek

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)