Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ NEDİR?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 100 yıldır faaliyet gösteren bir disiplindir. İlk kez 1912 yılında ABD'de çalışma hayatıyla ilgili bir komisyonun adı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye'de 1933 yılında Hitler Almanyası'ndan kaçan bilim adamlarının etkisiyle İstanbul Üniversitesi'nde "Sosyal Siyaset" kürsüsü olarak kurulmuştur. 1960'lı yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde "Sosyal Politika" olarak yürütülmüştür. Bölüm 1982 yılında YÖK yasası ile "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerİ" adını almıştır.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ'NÜN AMACI NEDİR?

Bölümün amacı çalışma hayatı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak, çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümlerine yönelik politikalar üretmek için yetiştirilmiş entelektüel uzmanların yetiştirilmesidir.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programında işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır. Üniversitelerin bu programında hukuk, ekonomi, maliye, işletmecilik ve yönetim bilimlerine ilişkin dersler ile birlikte matematik, sosyal düşünceler, sosyal politika, çalışma ekonomisi, sendikacılık, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kooperatifçilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, insan kaynakları gibi dersler okutulur.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programını bitirenler "Çalışma Ekonomisti" ünvanı ile iş piyasası sosyal sigorta iş mevzuatı toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar. Diğer yandan işletmelerin İnsan Kaynakları birimlerinde yönetici olarak çalışabilirler.

Bu alanda öğrenim görenler DPT'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır.

Bölüm web sitesine ulaşabilirsiniz. TIKLAYINIZ.