Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

 

 

1994 yılında eğitim ve öğretime başlayan iktisat bölümü, iktisat ilminin temel kavramlarını ve yöntemlerini aktarmayı ve çağımız ekonomilerinin yapı, işleyiş ve sorunlarını irdelemeyi kendine misyon edinmiştir. Bu bağlamda Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri teoriler ışığında irdeleyerek tartışma ortamları yaratmaktadır. Ayrıca programda ulusal ve uluslararası ekonomik ilişkiler irdelenmekte ve hukuksal yapılar hakkında bilgiler verilmektedir. Ekonomik ve sosyal hayatta etkisi giderek artan Sivil Toplum Kuruluşlarını da içeren programdan öğrenciler; iktisadi, ticari, hukuki, kamu ve özel alanlarda ulusal ve uluslar arası düzeyde ekonomik bilgilerle donatılmış olarak mezun olmaktadır.

Bu bölümün mezunları değişik sektörlerde istihdam edilebilmektedirler. Üretim ve dağım yapan sektörlerin departmanlarının yanı sıra kamu sektöründe, merkez bankasında ve benzer kuruluşlarda istihdam olanakları vardır. Özel şirketler ve uluslararası şirketler, bunların arasında yer almaktadır.

Bölüm web sitesine ulaşabilirsiniz TIKLAYINIZ.

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)