Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

 

Bu bölümün amacı; işletmelerde işlemlerin denetlenmesi, verimlilik artışının sağlanması amacıyla öğrencilerin gerekli bilgi ve vasıflarla donatılmasıdır. Böylelikle öğrenciler hem özel sektörde hem de kamu sektöründe tepe yönetimler için eğitilmiş olacaktır. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarını konusunda donatıldıkları çok ayrıntılı bilgilerle, özellikle son dönemlerde yurt içinde ya da küresel düzeyde hızlı bir yükseliş içinde olan bu yeni sektörde de görev almaya hazır olmaktadır.

Mükemmellik arayışını benimseyen İşletme Bölümü, öğrencilerini Türkiye ve uluslararası piyasalardaki zorlu koşullarla karşılaşmaya hazırlar. Bölüm, özellikle idari bilimler, ekonomi ve sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası bir eğitimi destekler. Bu bölümde öğrencilere verilen derslerden bazıları; Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetimi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının finansal yapıları, Örgütler ve Toplum İçin Önemi, İşletme Bilimine Giriş, Yönetim-Organizasyon, Finansal Analiz, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Karar Verme, Girişimcilik Stratejileri, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Muhasebesi gibi derslerdir.

Bölüm web sitesine ulaşabilirsiniz TIKLAYINIZ.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)