Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Tüm Bölümlerin Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri 2018-2022

Tüm Bölümlerin Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri 2018-2022

Ekler

Çalışma Ekonomisi Bölümü Performans Göstergesi ve Anketi 2018-2022.pdf
Ekonometri Bölümü Performans Göstergesi performans göstergesi ve Anketi 2018-2022.pdf
İktisat Bölümü Performans Göstergeleri -2018-2022.pdf
İktisat Bölümü-degerlendirme-anketi-2018-2022.pdf
İşletme Bölümü Degerlendirme Anketi 2018-2022.pdf
İşletme Bölümü Performans Gostergeleri -2018-2022 .pdf
Kamu Yönetimi Performans Göstergeleri 2018-2022.pdf
Maliye Bölümü Performans Göstergeleri 2018-2022.doc
Maliye Bölümü Stratejik Plan Degerlendirme-anketi 2020.doc
Uluslararası İlişkiler degerlendirme anketi 2018-2022.docx
Uluslararası İlişkiler performans gostergeleri 2018-2022.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)